Обществени консултации

Проект на Научна програма „Повишаване на изследователския капацитет в областта на математическите науки“

Настоящата програма е насочена към преодоляване на проблеми, посочени от „Партньорска проверка на националната система „Наука‐иновации“ и включва дейности в унисон с приоритетите на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г.  (НСРНИ) и Стратегията за развитието на висшето образование в Република България за периода 2021-2030“  (СВО). Програмата стъпва на опита на успешни европейски научни схеми като Teaming и Twinning по рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации, предлагайки решение, което трайно ще повиши престижа на България в областта на математическите науки и ще създаде основа за качествено подобрение на човешките ресурси, висшето образование и научното сътрудничество в областта. Програмата ще бъде инструмент за преодоляване на проблема с изтичането на млади таланти от България в областта на точните науки и ще способства за подготовката на висококвалифицирани кадри в страната. Дейностите по програмата са свързани с повишаване на националния научен капацитет в областта на математическите науки чрез предоставяне на изследователски и образователни възможности в ключови етапи на професионалното развитие на младите хора, създаване на условия за интеграция и реинтеграция на млади учени, консолидиране на научния потенциал в областта на математиката в България чрез насърчаване на взаимодействието между висшите училища с капацитет в областта и Българската академия на науките (БАН) и поддържане и развитие на Международния център за математически науки към Института по математика и информатика (ИМИ) на БАН.


Дата на откриване: 6.8.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 7.9.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари