Обществени консултации

Проект на РМС за изменение и допълнение на РМС № 437/02.06.2021 г. за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и научните организации на Република България през учебната 2021-2022 година

Предложените изменения и допълнения са направени въз основа на получени предложения от Министерството на правосъдието и ректора на Русенския университет „Ангел Кънчев“ за утвърждаване на допълнителни 20 места за прием на студенти по специалност „Право“ в задочна форма на обучение за учебната 2021 - 2022 г. За университета досега бяха планирани 41 места за обучение по специалност „Право“, но само в редовна форма. С допълнителните бройки за задочници местата за юристи стават общо 61.

Предложението кореспондира с потребностите от специалисти в тази област, както и с големия интерес и търсене от кандидат-студентите на възможност за обучение в задочната форма на обучение по специалност „Право“.


Дата на откриване: 10.8.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 9.9.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари