Обществени консултации

Проект на Общи изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на Общи изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения.

Проектът е приет с Решение № 289 на КРС от 05.08.2021 г. и е изготвен във връзка с чл. 73 от Закона за електронните съобщения. Съгласно § 353, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения, подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона се привеждат в съответствие с този закон в 6-месечен срок от влизането му в сила. С проекта на Общи изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения, се цели привеждане на акта в съотвествие с измененията в закона.

КРС очаква становищата на заинтересованите лица на адрес: гр. София 1000, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и на e-mail адрес: info@crc.bg.


Дата на откриване: 11.8.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 10.9.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари