Обществени консултации

Проект на актуализиран Национален план за действие по управление на устойчивите органични замърсители в България, 2012 г – 2020 г.

Настоящият документ представлява актуализиран Национален план за действие по управление на устойчивите органични замърсители в България, 2012 г – 2020 г. (А-НПДУУОЗ), който включва последващи мерки и дейности за първите 12 УОЗ и бъдещи такива за новите 10 УОЗ, включени в Стокхолмската конвенция. Основната цел на А-НПДУУОЗ е да се намалят рисковете за здравето на хората и околната среда от вредните въздействия на УОЗ, чрез подобряване на системата за управление на тези химикали.


Дата на откриване: 17.7.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 27.7.2012 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
18 юли 2012 г. 10:47:07 ч.
ironhorse

Не съществени пропуски

1. Още в началото се опитвате да дадете описание на УОЗ. Нито в документа, нито в ЗЗВВХВС, нито в Регламен 850/2004 е дадено точно описание за критерий време на разпад. Ако не предтсавлява трудност дайте определение след еди колко си време на разпад посоченият ОЗ попада в определението устойчив. 2. Относно твърдението ви на стр.219, втори абзац. В с. Трудовец, Ботевград, работи фирма Граммер, която е била от системата на Блаканкар и винаги е произвеждала седалки за ППС. Мисля ще сте я пропуснали в изследването си.