Обществени консултации

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 4 от 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от ЗПЗП

 

С проекта се отразяват промените в Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. по отношение на условията за получаване на финансова помощ. По този начин се цели да се отговори на предизвикателствата, възникнали в процеса на прилагането на програмата и се очаква точно изпълнение на одобрените проекти.

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Развитие на селските райони“, МЗХГ 

 Електронен адрес:

 rdd@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 11.8.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 10.9.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари