Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-6 от 13.02.2018 г. за военномедицинска експертиза

Целта на представения проект за изменение и допълнение Наредба № Н-6 от 13.02.2018 г. за военномедицинска експертиза е да се актуализира и допълни настоящият действащ нормативен акт, уреждащ условията, редът и организацията на военномедицинската експертиза (ВМЕ) за годност за военна служба, за служба в доброволния резерв и за военновременна служба.

В проекта на наредба се предвижда медицинското освидетелстване на военнослужещи, назначени на длъжности в задгранични представителства, международни организации или в други международни инициативи извън или на територията на страната да се извършва от Централната военномедицинска комисия към Военномедицинска академия след освобождаването им от заеманите длъжности (чл. 5, ал. 9). Предлага се за тази категория лица валидността на протоколите за годишен профилактичен преглед и решенията по годността, вписани в тях, да е за срока на заемане на длъжността, освен в случаите по чл. 30, ал. 4 (чл. 5а, ал.4). В тази връзка проектът предвижда в чл. 31, ал. 1 същите изрично да бъдат посочени като неподлежащи на ежегоден профилактичен медицински преглед.


Дата на откриване: 12.8.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 11.9.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
26 август 2021 г. 22:34:42 ч.
Иван Кънчев

Относно изискванията за цветно зрение

                                 

                    Уважаемо Министерство на отбраната,   

                 моля да преразгледате изискванията за цветно зрение при кандидатите за професионална военна служба и за висши военни училища, и да ги либерализирате.

 
               
               Годината е вече 2021, а рестриктивните разпоредби продължават да бъдат заложени в Наредбата за военномедицинска експертиза. Не е уместно непреминаването на теста "Farnsworth Lantern" (тест, който е използван в някои страни за доказване на авиомедицинска годност или годност за плавателна служба при неговото преминаване) да бъде основание за недопускане до повечето специалности в Сухопътни войски. На кандидатите, непреминали този тест (а това са почти всички далтонисти) се отказва която и да е бойна специалност, а това е ненужно.
 
Писал съм няколко пъти по този казус.
 
 
Благодаря Ви за вниманието!
 
 
 
С уважение: Иван Кънчев
                    
 

 

08 септември 2021 г. 10:32:56 ч.
Василев2021

Влизане в сила на Наредбата

Предлагам промените в Наредбата да влязат в сила от 1.01.2022 г., тъй като за 2021 г. вече е стартирала и е в ход процедура по извършване на ежегодните профилактични прегледи и не е удачно въвеждането на нов ред в този момент.