Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите за радио- и телевизионна дейност, приета с ПМС № 108 от 2011 г.

С предложените промени ще се извърши  актуализация в съответствие  с икономическите условия на законовия механизъм за събиране на лицензионни и регистрационни такси от радио- и телевизионните  оператори, както и регламентиране  таксите от доставчиците на медийни услуги по заявка и от новите субекти - доставчиците на платформи за споделяне на видеоклипове в съответствие с промените  в Закона за радиото и телевизията (обн., ДВ, брой 109 от 2020 г.)


Дата на откриване: 13.8.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 13.9.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари