Обществени консултации

Наредба за изменение на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (обн., ДВ, бр. 40 от 2009 г.)

С проектът на наредба се осигурява изпълнението на разпоредбите на член 17, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 г. за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (ОВ L 171, 29.06.2007 г.), както и изпълнението на мерки 11, 12 и 13 от Плана за действие за 2012 г.

С § 5, 7 и 8 от проекта на наредба се предвижда отмяната на:

- Наредба № 66 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства с дизелови двигатели по отношение на емисиите от отработили газове (обн., ДВ, бр. 88 от 2003 г.);

- Наредба № 73 от 2006 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на замърсяването на въздуха от емисии от двигателите (обн., ДВ, бр. 51 от 2006 г.);

- Наредба № 77 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на емисиите на въглероден диоксид и разхода на гориво (обн., ДВ, бр. 1 от 2004 г.).

 

Лице за контакти: г-н Ивайло Славейков, и. д. началник на отдел „Технически норми и изисквания”, дирекция „Пътни превозни средства и водачи”, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, тел: 9308893, имейл: islaveikov@rta.government.bg


Дата на откриване: 19.7.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 2.8.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари