Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, с което се правят изменения и допълнения в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина

 

С проекта на постановление са предвидени изменения и допълнения в раздел VI. „Централизирано отчитане на пътните разходи за участие в заседанията на работните органи на Съвета на Европейския съюзот Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина. Измененията отразяват разпоредбите на влязлото в сила на 1 март 2011 г. Решение 32/2011 на Генералния секретар на Съвета/Върховен представител за Общата външна политика и политика на сигурност относно възстановяване на пътни разходи за делегати на членовете на Съвета и правилата за прилагането му и целят оптимизиране на механизма на централизирано отчитане и възстановяване на разходите.
В съответствие с Правилата за прилагане на Решение 32/2011 относно възстановяване на пътни разходи за делегати на членове на Съвета, могат да бъдат покрити и обявени за оправдани допълнителни разходи, дължащи се на неподходящи разписания за полети. Това се отнася до разходите за настаняване в хотел, ограничени до най-много две нощувки в населеното място, където се провежда заседанието, и в размер, посочен в горните правила.


Дата на откриване: 20.7.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 27.7.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари