Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за вземане на проби и извършване на лабораторни анализи на храни

Очаквани резултати от прилагането на проекта е постигне уеднаквяване на условията и реда за вземане на проби от официалния контрол. Ясните критерии за доставяне и приемане на пробите в лабораториите ще спомогне за недопускането на възможността от компрометирането им.

Адрес за изпращане на становища и предложения: itasev@mh.government.bg


Дата на откриване: 27.8.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 26.9.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари