Обществени консултации

Наредба за допълнение на Наредба № І-3/13.11.2015г. за специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна служба в Държавна агенция „Национална сигурност“

На основание чл. 53, ал. 2 и чл. 54 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ специфичните изисквания за постъпване на държавна служба в Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС), както и условията и редът за постъпване на държавна служба в Агенцията са уредени в Наредба № І-3 от 2015 г. за специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна служба в Държавна агенция "Национална сигурност". Към настоящия момент при прилагането на тази наредба са констатирани някои непълноти, които обуславят издаването на предлагания нормативен акт.

Предвиденото допълнение в проекта на нормативен акт е породено от обстоятелството, че следва да бъде осигурена публичност и прозрачност на провежданите конкурси в Държавна агенция "Национална сигурност", като бъде осигурен лесен и бърз достъп до по-широк кръг от заинтересовани лица относно постъпване на държавна служба в ДАНС.

Очакваният резултат от прилагането на проекта на акт е да се оптимизира редът за провеждането на конкурси за постъпването на държавна служба в Агенцията.   


Дата на откриване: 30.8.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 29.9.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари