Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на ПМС № 181 от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност

Министерство на икономиката публикува за обществени консултации проекта за изменение на Постановление на Министерския съвет № 181 от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност.

В списъка в Приложение към чл.1, ал.1 на Постановление №181 на Министерски съвет от 2009 г., на позиция т.2.10. в раздел V, сектор "Икономика" е определен „Експал България“ АД, като стратегически обект. Съгласно удостоверение №20200923154140/23.09.2020г. от Агенцията по вписванията и регистъра на ЮЛНЦ е вписано акционерно дружество „ЕЛОВИЦА 1895“АД - Габрово, със същия ЕИК и предмет на дейност, със седалище и адрес на управление  с. Чарково, обл. Габрово, общ. Габрово. Акционерното дружество „ЕЛОВИЦА 1895“АД е правоприемник на „Експал България“ АД. Поради тази причина и на основание чл. 3 от Постановление №181 на Министерски съвет от 2009 г., следва да се направят съответните  промени.  Приемането на проекта за изменение на ПМС № 181/2009 г. има пряко въздействие върху точността и яснотата на нормативния документ, от една страна и от друга непосредствено играе роля и върху за сигурността на дружеството по реализирането на мерките по охрана и защитата на обекти с такъв статут.


Дата на откриване: 31.8.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 30.9.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари