Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение на ПМС № 64 от 2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на ...

С предложения проект се предлага отмяната на ал. 5 на чл. 6 от Постановлението, въз основа на която е предвидена възможността министърът на образованието и науката да предлага на Министерския съвет за утвърждаване по-голям брой на приеманите  за обучение студенти в задочна форма по специалност „Право“ след мотивирано предложение от министъра на правосъдието.

Целта на предложеното изменение е привеждане на нормативната уредба по отношение на условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища съобразно провежданата от държавата политика предвид приоритетните професионални направления и защитените специалности и действащата нормативна уредба по отношение на специалност от регулираните професии „Право“.

В резултат на промяната ще бъде оптимизирана нормативната уредба по отношение на приема на студенти в държавните висши училища с цел прилагане на еднакви условия за прием съобразно изискванията на пазара на труда.


Дата на откриване: 7.9.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 7.10.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари