Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация

Настоящият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2020 г. e изготвен връзка с измененията и допълненията в Закона за професионално образование и обучение (обн., ДВ, бр. 17 от 2020 г.) и необходимостта от синхронизиране на Наредба № 1 от 2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация, с чл. 34, ал. 3 и чл. 36, ал. 4 от Закона за професионалното образование и обучение.

Целите, които се преследват с приемането на наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2020 г., са свързани с въвеждане на еднакви изисквания във всички институции в системата на училищното професионално образование при организацията, провеждането и оценяването на задължителния държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация.

Резултатите от прилагането на акта се изразяват в създаването на изисквания и на необходимите предпоставки за организирането и провеждането на практика на държавния изпит за придобиване на професионална квалификация чрез защита на дипломен проект.


Дата на откриване: 16.9.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 18.10.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари