Обществени консултации

Консултационен документ по проект на Закон за защита на лицата, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения

Проектът на Закон за защита на лицата, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения има за цел да въведе изискванията на Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 година относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза (OB, L 305/17 от 26 ноември 2019 г.), която установява общи минимални стандарти за защита на лицата, които подават сигнали за нарушения в различни области, регулирани от правото на Съюза. Законопроектът, в съответствие с Директивата, съдържа задължения за създаване на вътрешни и външни механизми и процедури за подаване на сигнали в публичния и частния сектор и предприемане на последващи действия по тях, както и мерки за защита на сигнализиращите и засегнатите лица. Законопроектът си поставя за цел да гарантира ефективна защита на лицата, които работят в публична или частна организация и които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения в контекста на свързаните с тяхната работа дейности, тъй като често те са първите, които научават за заплахи или вреди за обществения интерес, възникващи в този контекст. По този начин те имат ключова роля за разкриването и предотвратяването на такива нарушения и за защитата на интересите на обществото.


Дата на откриване: 16.9.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 18.10.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари