Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 189 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от ЕСИФ, за програмен период 2014 – 2020 г.

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 189 на Министерския съвет от  2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 – 2020 г.

 

Постановлението въвежда разширяване на обхвата на допустимите разходи за настоящия програмен период като се премахват национално наложени ограничения с отпаднала необходимост. По този начин ще се позволи по-рационалното използване на средствата за осигуряване на законосъобразно изпълнение на проектите, както  и  по-ефективна защита на финансовите интереси на Европейския съюз.

 

Измененото се предлага в резултат на натрупаната практика от работата на управляващите и сертифициращия органи пред последните години. Предвижда се разходите за глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове да отпаднат от категорията разходи, които не са допустими за съфинансиране от ЕСИФ.

 

С оглед осигуряване на по-рационалното използване на средствата ЕС и законосъобразно изпълнение на проектите, както  и  по-ефективна защита на финансовите интереси на Европейския съюз е налице необходимостта от своевременно  разширяване на обхвата на допустимите разходи за настоящия програмен период.  В тази връзка на основание чл. 26, ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните актове, срокът за предложения и становища по проекта на акт, публикуван за обществени консултации, следва да бъде  определен в рамките на 14 дни.

 


Дата на откриване: 16.9.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 30.9.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари