Обществени консултации

. Комисията за регулиране на съобщенията удължи срока за обществено обсъждане на проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на универсалната услуга по Закона за електронните съобщения.

С Решение № 330/16.09.2021 г. Комисията за регулиране на съобщенията удължи срока за обществено обсъждане на проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на универсалната услуга по Закона за електронните съобщения. Заинтересованите страни могат да предоставят становищата си в срок до 04.10.2021 г. включително
КРС очаква становищата на заинтересованите лица на адрес: гр. София 1000, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и на e-mail адрес: info@crc.bg.

https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?@lang=bg-BG&Id=6303


Дата на откриване: 21.9.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 4.10.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари