Обществени консултации

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-5 ОТ 27 ЮНИ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ НАЦИОНАЛЕН ФОНД „КУЛТУРА”

С проекта на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-5 ОТ 27 ЮНИ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ НАЦИОНАЛЕН ФОНД „КУЛТУРА” се предлага текстът на чл. 6, ал. 4, т. 2 да се промени, като се предвиди, че по едногодишните програми за подкрепа на организации, които от 2020 г. НФ „Култура“ осъществява, не се изисква доказателства за осигуряване на 20 на сто от общия бюджет. Такова доказателство се изисква за всички програми на проектен принцип с очаквана финансова подкрепа над 15 000 лв.

Предлаганата редакция на текста дава възможност да се поставя изискване за самоучастие след ежегодна преценка на целите на Едногодишните програми за структурна подкрепа на организации. През 2021 г., поради необходимостта от подкрепа за работата на културните организации, устойчиво възстановяване, търсене на нови канали за достигане на публики и създаване на нови продукции такова самоучастие не се изисква.


Дата на откриване: 21.9.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 21.10.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари