Обществени консултации

Проект на НИД на Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми

 

С предложените промени ще се осигури успешното прилагане на схемaтa за подпомагане на организациите на производители на плодове и зеленчуци и оптимизиране на правилата за прилагане на мярка „Оперативни програми“, съгласно които кандидатите и администрацията да могат да изпълнят своите задължения, така че прилагането на мярката да бъде в съответствие с всички законови изисквания.

 

  Отговорна структура:

   дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“, МЗХГ

  Електронен адрес:

   AMehmedova@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 21.9.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 21.10.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
21 септември 2021 г. 17:31:03 ч.
tzviatkov

Предложения по НИД

§ 1. В чл. 9, ал. 1, след думите „Министерството на земеделието, храните и горите“ се добавя „или на електронен адрес: https://eforms.egov.bg/eforms-portal/app/service.xhtml“.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Текстът „или на електронен адрес: https://eforms.egov.bg/eforms-portal/app/service.xhtml“ да се промени на "или на електронна страница "Систена за електронни форми" на сайта на Държавна агенция "Елетронно управление".

Посочването на статичен електронен адрес на страница ще налага промяна на наредбата при всяка промяна в него, което ако не се прави своевременно е предпоставка за наличие на недействителни текстове в нормативен акт.