Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Селскостопанската академия, приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от 2018 г.

 

С проекта се цели създаване на ефективна организационна структура в централната администрация на Селскостопанската академия, която да създаде предпоставки за добра организация на работата и управление на процесите и ресурсите. В резултат се очаква да се повиши ефективността на управлението в Селскостопанската академия.

 

 Отговорна структура:

 Селскостопанска академия, МЗХГ 

 Електронен адрес:

 mgencheva@agriacad.bg

 


Дата на откриване: 28.9.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 28.10.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари