Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти

С Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти, обнародвана в брой 68 от 2019 г. на „Държавен вестник“, е променен режимът за предписване на лекарствени продукти съдържащи трамадол в количества до 50 мг за дозова единица в комбинация с други лекарствени вещества от обикновена бяла рецепта, като е въведен режим на предписване на специална рецептурна бланка със зелен цвят. С изменения и допълнения на Наредбата, обнародвани в бр. 90 от 2019 г. и бр. 91 от 2020 г. на „Държавен вестник“, срокът за влизане в действие на това ограничение се отложи с две години с цел привеждане на засегнатите лекарствени продукти в съответствие с нормативните изисквания по отношение на опаковката им и разрешението за употреба. Също така в Наредба № 20 от 2001 г. за условията и реда, при които лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества, могат да бъдат освободени от някои мерки за контрол, са направени съответните изменения относно облекчените мерки за контрол на посочените лекарствени продукти и по-конкретно въвеждане на изискването търговията на едро и дребно с тях да се осъществява от лица, получили необходимата лицензия по реда на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП).

Адрес за изпращане на становища и предложения: mbotusharov@mh.government.bg


Дата на откриване: 28.9.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 28.10.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари