Обществени консултации

проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Национален съвет по превенция на престъпността

Стратегията за превенция на престъпността (2012-2020), приета с РМС № 325/25.04.2012 г. посочва основните цели и принципи на националната политика за превенция на престъпността. Подчертава се водещата роля на правителството в превенцията на престъпността, както и необходимостта от децентрализация на дейностите по превенция при съобразяване със спецификите на местните условия. На базата на анализа и следващите от него изводи са изведени основните политики и приоритети в тази област. Една от водещите политики е институционалната политика.


Дата на откриване: 30.7.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 13.8.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари