Обществени консултации

Проект на Правила за условията и реда за предоставяне и ползване на функциите на мрежата „идентификация на линията на викащия”, „идентификация на свързаната линия” и „тонално номеронабиране”

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) със свое Решение № 349 от 30.09.2021 г., откри процедура за обществено обсъждане по реда на чл. 36 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) на проект на Правила за условията и реда за предоставяне и ползване на функциите на мрежата „идентификация на линията на викащия”, „идентификация на свързаната линия” и „тонално номеронабиране”.

Действащите към момента Правила са приети през 2008 година и при отчитане на развитието на технологиите и разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (обн. ДВ, бр. 20 от 2021 г.), се предлага проект на нови Правила.

При изготвянето проекта е отчетен опита от прилагане на действащите Правила, като някои от съществуващите разпоредби са отпаднали или са претърпели редакция. Използваната в проекта терминология е в съответствие с измененията и допълненията в ЗЕС. Създадена е нова разпоредба в ал. 3 на чл. 6, с която е регламентирана възможност за „идентификация на линията на викащия” да бъдат използвани и номера на услуги с безплатен достъп от обхват „800”.

 

КРС очаква становищата на заинтересованите лица на адрес: гр. София 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и на e-mail адрес: info@crc.bg.


Дата на откриване: 6.10.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 5.11.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари