Обществени консултации

Проект на Програма по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ за периода 2021-2027 г.

Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ е създаден с Регламент (ЕС) 2021/1147 на Европейския парламент и на Съвета. Целта на политиката на Фонда е да допринася за ефикасното управление на миграционните потоци и за осъществяването, укрепването и развитието на общата политика в областта на убежището и на общата политика в областта на имиграцията като се зачитат изцяло съответните достижения на правото на Съюза и международните задължения на Съюза и държавите членки, произтичащи от международните правни инструменти, по които те са страни. Фондът ще подпомага действия за укрепване на системите за предоставяне на убежище, прием, връщане и предоставяне на услуги на граждани на трети страни.


Дата на откриване: 8.10.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 7.11.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари