Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за културното наследство

Със законопроекта се пледлагат следните промени:

1. С предложеното изменение на ал. 6 на чл. 30 от Закона за културното наследство се определят ясно и точно обстоятелствата, при които може да бъде отнето разрешението за извършване на музейна дейност.

2. Предлага се редът за осъществяване на съгласувателната процедура по раздел V "Териториално устройствена защита" да се определи в наредба на министъра на културата.

3. С допълнението  на чл.14, ал. 2, т. 1 от Закона за закрила и развитие на културата се цели определяне на реда за финансово подпомагане на културни инциативи, целеви програми, творчески проекти и други, изрично посочени в текста, да се определи чрез издаването на наредба на министъра на културата.


Дата на откриване: 11.10.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 10.11.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари