Обществени консултации

Проект на Наредба за реда за установяването и последващия контрол на обстоятелствата и условията по чл. 12а, ал. 1 и чл. 14а, ал. 1 от Закона за българското гражданство

Министерство на икономиката оповестява за обществени консултации проект на Наредба за реда за установяването и последващия контрол на обстоятелствата и условията по чл. 12а, ал. 1 и чл. 14а, ал. 1 от Закона за българското гражданство, разработен от работна група с участието на представители на Министерство на правосъдието, Българската агенция за инвестициите и Комисията за финансов надзор.

С регламентацията се предвижда нормативен ред за установяване от Министерството на икономиката и от Българската агенция за инвестициите наличието на икономическите основания по Закона за чужденците в Република България, приложими в процедурата за кандидатстване за придобиване на българско гражданство, както и осъществяването на последващ контрол за поддържане на инвестициите след придобиване на гражданството.


Дата на откриване: 12.10.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 11.11.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари