Обществени консултации

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 8121з-919 от 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и максимални

С чл. 105, ал. 2, т. 10 от Правилника за устройство и дейността на Министерството на вътрешните работи е създадена възможност министърът на вътрешните работи да утвърждава допълнителни щатове извън общата численост за длъжности за лица, които работят по трудово правоотношение, за подпомагане на дейностите по управление и/или изпълнение на програми и проекти, финансирани със средства, предоставени на МВР от фондове на Европейския съюз и от други международни програми и договори или осигурени финансови средства по бюджета на МВР за съответната година. В тази връзка е необходимо Наредба № 8121з-919 от 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и максимални заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение да бъде допълнена и да бъде регламентирана възможност, при наличието на финансови средства по конкретния проект, програма или договор, максималният размер на заплата за длъжност да може да бъде завишена до 50 на сто.


Дата на откриване: 13.10.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 12.11.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари