Обществени консултации

Проект на ПМС за определяне условията и реда за назначаване на български и чуждестранни граждани в съвместните структури за подпомагане изпълнението и за определяне системата за осъществяване на първо ниво на контрол по програмите за ЕТС

Проект на Постановление на Министерския съвет  за определяне на условията и реда за назначаване на български и чуждестранни граждани в съвместните структури за подпомагане на изпълнението и за определяне на системата за осъществяване на първо ниво на контрол по програмите за европейско териториално сътрудничество, в които Република България участва за периода 2021-2027 г.

Предложеният проект на постановление има за цел обезпечаване на административния капацитет на структурите, ангажирани с изпълнението на програмите за териториално сътрудничество за периода 2021-2027 г., в които България участва. Регламентира се процедурата за назначаването на персонал за Съвместните секретариати, Звеното за първо ниво на контрол и Информационните звена, както и наемането на допълнителни служители в МРРБ в качеството му на Управляващ и Национален орган по програмите за териториално сътрудничество.

С приемането на акта се очаква да се създадат условия за подготовка, навременно стартиране и ефективно управление и изпълнение на дванайсетте програми за европейско териториално сътрудничество, в които България ще участва в програмния период 2021-2027 г. Ще се проведат процедури за назначаване на служители с висока квалификация и ще се гарантира защитата на финансовите интереси на България и ЕС. Това ще повлияе в позитивен план на ефективността при изпълнение на държавната политика за регионално развитие, за която МРРБ е отговорно.

Предложения, коментари и становища могат да бъдат публикувани и изпращани на:

  • Портала за обществени консултации (изисква се регистрация): www.strategy.bg
  • E-mail: press@mrrb.government.bg

 


Дата на откриване: 14.10.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 15.11.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари