Обществени консултации

Проект на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-988 от 17 август 2015 г. за вида на личния знак, за условията и реда за ползването му и реда за носене на индивидуален идентификационен номер от служителите на Министерството на вътрешни

Необходимостта от изменение и допълнение на Инструкция № 8121з-988 от 17 август 2015 г. за вида на личния знак, за условията и реда за ползването му и реда за носене на индивидуален идентификационен номер от служителите на Министерството на вътрешните работи произтича от това, че към момента нормативният акт не предвижда поставянето на индивидуалния идентификационен номер върху връхното облекло или върху елементи от специалното оборудване. По този начин се създава предпоставка индивидуалният идентификационен номер да остане закрит и това да не позволи или да затрудни персоналната идентификация на служителите. С предлаганите промени се цели прецизиране на подзаконовия нормативен акт по начин, който да регламентира по-добре поставянето на индивидуалния идентификационен номер върху униформеното облекло и работното облекло, а при възможност и върху специалното оборудване. С приемането на промените в Инструкция № 8121з-988 от 17 август 2015 г. за вида на личния знак, за условията и реда за ползването му и реда за носене на индивидуален идентификационен номер от служителите на Министерството на вътрешните работи ще се позволи при необходимост лесна персонална идентификация на служителите при участието им в дейностите по чл. 2, ал. 4 от инструкцията.


Дата на откриване: 15.10.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 14.11.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
15 октомври 2021 г. 23:24:43 ч.
Пенчо

нарушения

Индивидуалният номер и велкрото, се получават в един екземпляр, тоест няма откъде да се вземе второ велкро и номер, без да се наруши  ИППД  Чл. 49. (1) Полицейските органи изпълняват ППД с разпоредените униформено облекло, отличителни знаци и оборудване, включващо задължително:

(3) Разпоредените униформено облекло, отличителни знаци, средства и оборудване за изпълнение на ППД се предоставят служебно.

Производителите на униформени облекла забраняват да се дупчат униформите, тоест , със зашиването на велкрото се нарушава гаранцията им.