Обществени консултации

Проект на Програма за техническа помощ 2021-2027 г.

В изпълнение на чл. 15 от Постановление № 142 на Министерски съвет от 2019 г., Администрацията на Министерския съвет организира обществени консултации на проекта на Програма за Техническа помощ 2021-2027. (версия 2.1).

 

Проектът на програмата е качен и на Единния информационен портал: https://www.eufunds.bg/bg/opgg/node/8649, както и на интернет страницата на Министерския съвет: https://gov.bg/bg/prestsentar/novini/provezhdane-na-obshtestveno-obsazhdane-na-proekta-na-programa-za-tehnicheska-pomosht-za-programen-period-2021-2027-g.

 

На посочените страници можете да намерите и информация относно общественото обсъждане на проекта на Програма за Техническа помощ 2021-2027 (ПТП), което ще се проведе на 11 ноември 2021 г.

 

Стратегическата цел на ПТП е да гарантира устойчивост и да предостави възможност за непрекъснато подобряване на системата за управление и контрол на средствата от фондовете на ЕС, предвидени в Регламент (ЕС) 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета през програмния период 2021-2027 г. в България.

 

ПТП ще осигури подкрепа за преодоляване на някои основни предизвикателства, свързани с: координацията и управлението на фондовете на ниво Споразумение за партньорство 2021-2027 (СП) и оценка на резултатите и въздействието от инвестициите по тях; борбата с корупцията и измамите при изпълнението на СП; стабилността и качеството на административния капацитет, необходим за управление и изпълнение на фондовете; ролята на гражданското общество в процеса на подготовка, изпълнение и оценка на програмите, съфинансирани от фондовете за укрепване на принципа на партньорство.

 

Програмата е съ-финансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България, като планирания принос на ЕС е в размер 100 279 500 евро.

 

Коментари по проекта на програма могат да бъдат изпращани както чрез Портала за обществени консултации, така и на електронна поща: TAP-programming@government.bg

 


Дата на откриване: 18.10.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 17.11.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари