Обществени консултации

Проект на РМС за одобряване проект на Споразумение между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на висшето образование на Република Куба за сътрудничество в областта на висшето образование

Споразумението актуализира правната база за осъществяване на ползотворно сътрудничество в областта на висшето образование с Куба съобразно новите тенденции в развитието на отношенията, възможностите и нуждите на двете страни.

С проекта се предвижда двете страни да подпомагат подписването на преки споразумения между висшите училища, насочени към стимулиране на студентската мобилност, академичния обмен, както и обмена на изследователи, реализирането на съвместни проекти, публикуването на статии, съвместно провеждане на събития и други дейности от взаимен интерес

Страните ще си разменят информация относно структурата, съдържанието и организацията на системите за висше образование, учебни планове и програми, учебници, учебни помагала и друга литература, свързана с проблемите на висшето образование.

Предвижда се и създаване на смесена комисия за изготвянето на Междуправителствено споразумение за взаимно признаване на обучение, научни звания и дипломи за висше образование.


Дата на откриване: 19.10.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 18.11.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари