Обществени консултации

Проект на Решение на Министерски съвет за приемане на Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2021/2022 година

Съгласно чл. 3 от Постановление № 128 на МС от 29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища и във връзка с чл. 53 от Закона за предучилищното и училищното образование Списъкът на средищните детски градини и училища се актуализира ежегодно по мотивирано предложение на кмета на общината, след решение на общинския съвет.

            За средищна детска градина се определя общинска детска градина или част от нея в друго населено място, в която се обучават най-малко 4 деца в задължителна предучилищна възраст от други населени места, в които няма детска градина или училище, което да организира задължително предучилищно образование, и която за тези деца е на най-малко разстояние, измерено по асфалтирана пътна мрежа, в друго населено място.

            За средищно училище се определя държавно или общинско училище – начално, основно, обединено или средно училище, в което се обучават най-малко 10 ученици в задължителна училищна възраст от други населени места, в които няма училище и за които това е училището, осъществяващо обучение в съответния клас и намиращо се на най-малко разстояние, измерено по асфалтирана пътна мрежа.

            С проекта на Решение се предлага Списъкът за учебната 2021/2022 година да се актуализира, като броят на средищните детски градини, части от детски градини и  училища в Списъка да бъде общо 971 средищни институции – 192 детски градини, 44 части от детски градини и 735 училища, от 648 населени места, от 240 общини, от 28 области.


Дата на откриване: 21.10.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 22.11.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари