Обществени консултации

Проект на Решение на Министерски съвет за приемане на Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2021/2022 година

Съгласно чл. 5 от Постановление № 121 на МС от 23.06.2017 г. за приемане на критерии за определяне на защитените детски градини и защитените училища и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране и във връзка с чл. 54 от Закона за предучилищното и училищното образование Списъкът със защитените детски градини и защитените училища се актуализира ежегодно по мотивирано предложение на кмета на общината след решение на общинския съвет.

            За защитена детска градина се определя детска градина, която, ако бъде закрита, най-малко 8 деца в задължителна предучилищна възраст ще пътуват на не по-малко от 14 километра или 5 деца в задължителна предучилищна възраст ще пътуват на не по-малко от 20 километра по наличната пътна мрежа до най-близката друга детска градина или училище, които организират задължително предучилищно образование.

            За защитено училище за учениците от I до VII клас се определя училище, което, ако бъде закрито или преобразувано, най-малко 10 ученици от I до VII клас ще пътуват на не по-малко от 20 километра по наличната пътна мрежа до най-близкото друго държавно или общинско училище, в което се осъществява обучение в съответния клас.

            С проекта на Решение се предлага Списъкът със защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2021/2022 година да включва 78 защитени детски градини и 26 части от детски градини, от 104 населени места, от 77  общини, от 26 области, и 162 защитени училища, от 162 населени места, от 108  общини, от 26 области или общо 266 защитени институции.


Дата на откриване: 21.10.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 22.11.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари