Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение на Тарифата за определяне на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози, приета с ПМС № 78 от 2016 г.

 

С приемането на предложеното изменение в тарифата се очаква да се постигне гарантиране здравния статус на отглежданите селскостопански животни и продуктите добити от тях, спазване на изискванията на европейското законодателство в областта на здравеопазване на животните за изпълнение на програми за надзор и ранно откриване на определени заболявания. Осигуряването на здравния статус на отглежданите селскостопански животни допринася за свободната търговия с живи животни и продукти добити от тях в рамките на Европейския съюз.

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Политики по агрохранителната верига”, МЗХГ 

 Електронен адрес:

 AKovacheva@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 22.10.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 22.11.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари