Обществени консултации

ЗА изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.

 

С § 6 от Заключителните разпоредби ЗИДЗЗД са направени изменения и допълнения на Кодекса за социално осигуряване, с които, в съответствие с изискванията на чл. 2 и чл. 8 от Директивата се регламентира правото на съпрузите на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност и на съпрузите на регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност, по свое желание и за своя сметка да се осигуряват във фонд “Пенсии” и фонд “Общо заболяване и майчинство” на държавното обществено осигуряване. Изрично е определен дохода, върху който лицата от тази категория следва да внасят законоустановените осигурителни вноски и е уредена правната възможност те да провеждат осигуряването си чрез осигурителни каси.


 

С предложения проект на постановление се регламентира зачитането на осигурителния стаж и осигурителния доход на лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО.


Дата на откриване: 1.8.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 15.8.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари