Обществени консултации

Проект на Правила за използване на радиочестотен спектър за радиосъоръжения от любителска радиослужба

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на Правила за използване на радиочестотен спектър за радиосъоръжения от любителска радиослужба.

Проектът е приет с Решение № 372 на КРС от 21.10.2021 г. и е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 30, ал. 1, т. 8, чл. 32, ал. 1, т. 2, т. 6 и т. 9 и чл. 66а, ал. 3 от Закона за електронните съобщения.

В хода на предходно обществено обсъждане на проекта на Правилата за използване на радиочестотен спектър за радиосъоръжения от любителска радиослужба, открито с  Решение № 276/29.07.2021 г. на КРС, постъпиха становища, които обосноваха допълнителни изменения. КРС счита, че измененията са съществени и по тази причина е целесъобразно да бъде проведено ново обществено обсъждане със заинтересованите лица, с оглед постигане в най-голяма степен на прозрачност, публичност и ефективност на измененията в проекта на Правилата за използване на радиочестотен спектър за радиосъоръжения от любителска радиослужба.

КРС очаква становищата на заинтересованите лица на адрес: гр. София 1000, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и на e-mail адрес: info@crc.bg.


Дата на откриване: 2.11.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 2.12.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
02 ноември 2021 г. 21:12:08 ч.
ivanmihalev

Коментар

В наименованието на третата колона на Приложение № 4 има правописна грешка.