Обществени консултации

НАРЕДБА ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПЕНСИОННИ ПРАВА ОТ И КЪМ ПЕНСИОННИТЕ СХЕМИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА И НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

Наредбата се приема на основание чл. 343ж от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Тя има за цел да установи реда за прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионната схема на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка; изчисляването на актюерския еквивалент на пенсионните права за старост, подлежащи на прехвърляне по чл. 343а, ал. 1, т. 1 от КСО; начина на актуализиране на средствата, подлежащи на обратно прехвърляне от пенсионна схема на Съюза по чл. 343г, ал. 1, т. 1 от КСО


Дата на откриване: 1.8.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 15.8.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари