Обществени консултации

Проект на Заповед относно изменение на Заповед № 8121з-156/05.02.2020 г. за определяне размерите на допълнителните възнаграждения за научна степен, за полагане на труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч., за полагане на труд на официални празници и за времето

В рамките на утвърдените средства по показател „Персонал“ по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2021 г., може да се осигури увеличение (с 0,15 лв./час) на конкретния размер на допълнителното възнаграждение за време на разположение от 0,20 лв./час на 0,35 лв./час на държавните служители със статут по Закона за Министерството на вътрешните работи и свързаните с това осигурителни вноски. Предвид това е необходимо Заповед № 8121з-156/05.02.2020 г. за определяне размерите на допълнителните възнаграждения за научна степен, за полагане на труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч., за полагане на труд на официални празници и за времето на разположение, изплащани на държавните служители в Министерството на вътрешните работи да бъде изменена и да бъде регламентиран новият размер на това допълнително възнаграждение.


Дата на откриване: 5.11.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 19.11.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
18 ноември 2021 г. 12:22:13 ч.
nikol2000

Мнение

Това е добре за работещите в тази сфера. По повод на това изменение смятам, че и в други администрации трябва да бъде направено такова. Промяната може да бъде внесена в наредбите, с които работят. Това са: Наредба за структурата и организацията на работната заплата и Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация. В тях сумата за заплащане на разположение е не по-малко от 0.10 лв. Редно е този минимум на заплащане да се увеличи!