Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, и контрола над тях в Министерството

Служителите от Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана, създаден с Регламент (ЕС) 2019/1896 на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2019 година за европейската гранична и брегова охрана и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1052/2013 и (ЕС) 2016/1624 (ОВ L, бр. 295 от 14.11.2019 г.), оказват ефективна подкрепа на държавите членки в усилията за защита на външните граници, противодействие на трансграничните престъпления и ефективното и устойчиво връщане на незаконни мигранти чрез участие в съвместни оперативни дейности на територията на държавите членки или трети страни. За тези служители в Наредбата се създава регламентация относно съхранението на зачислено оръжие и боеприпаси, когато са добавени към полицейските сили на Главна дирекция „Гранична полиция“ при Министерството на вътрешните работи за участие в съвместни оперативни дейности. Уредени са дейностите на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ при Министерството на вътрешните работи, свързани с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия. Някои разпоредби и приложения от Наредбата са прецизирани.


Дата на откриване: 10.11.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 10.12.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари