Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 80 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 26 и 75 от 2019 г., бр.

 

Отговорна дирекция:Данъчна политика
E-mail:taxpolicy@minfin.bg
 


Дата на откриване: 12.11.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Междусекторни политики
Дата на приключване: 12.12.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари