Обществени консултации

Проект на Постановление за приемане на Правилник за организацията на дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз

В брой 15 на Държавен вестник от 21.02.2012 г. е обнародван и е в сила Закон за изменение и допълнение на Закона за администрацията. Разпоредбата на новия чл. 22а, ал. 2 от Закона за администрацията предвижда, че организацията на дейността на съветите като постоянно действащи консултативни органи на правителството се урежда с правилник, приет от Министерския съвет, доколкото друго не е предвидено в постановлението за създаването им.


Дата на откриване: 3.8.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 17.8.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари