Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

С проекта на Постановление на Министерския съвет се предлагат изменения и допълнения в Постановление № 103 от 31 май 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина (ПМС № 103/1993 г) и Постановление № 228 от 20 май 1997 г. за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България (ПМС № 228/1997 г.).

С  предлаганите промени се цели усъвършенстване на нормативната уредба при осъществяването на прием за обучение в държавни висши училища, както и подобряване на водената до момента политика по отношение на българските общности в чужбина. Броят на субсидираните от държавата места за прием на граждани от Република Северна Македония в български висши училища се увеличава двойно – от 150 на 300. За първи път се дава възможност на северномакедонски граждани да се обучават в редовна форма в пет докторантски програми. Кандидат-студентите от българските диаспори, които не притежават документ за българска народност, ще могат по изключение да кандидатстват в родните университети, ако имат заслуги за укрепване на българската духовност, съхраняване на националното самосъзнание, бит и култура.  Държавните университети ще получат 530 000 лв. за допълнителните места за студенти и докторанти.

Измененията са предложени от Междуведомствената работна група по въпросите на кандидатстването и приема на студенти от Република Северна Македония в държавни висши училища, сформирана от министър-председателят през септември тази година. Промените целят разширяване и укрепване на образованието като приоритетно направление на българската политика по отношение на Република Северна Македония и на българите, живеещи там.


Дата на откриване: 16.11.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 16.12.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари