Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Белене

Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, в законоустановения 30-дневен срок от публикуване на настоящото предложение на Интернет страницата на Община Белене и на Портала за обществени консултации, се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Белене, на e-mail: obshtinabl@abv.bg или в деловодството на Общината, град Белене ул. "България" № 35.

 


Дата на откриване: 16.11.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Белене
Дата на приключване: 16.12.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари