Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствения правилник на Министерството на икономиката, приет с Постановление № 447 на Министерския съвет от 2014 г.

Министерският съвет възлага на министъра на икономиката разработването и изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация С проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствения правилник на Министерството на икономиката, ръководенето и координирането на процеса на разработване и изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) се възлага отново на министерството. ИСИС е Отключващо условие №1 по Споразумението за партньорство с Европейската комисия и предвид обстоятелството, а основният капацитет в областта на иновационната политика за предприятията е съсредоточен в Министерството на икономиката. Възлагането на ръководната роля в иновационната политика на Министерството на икономиката е част от спешните мерки за подкрепа на инвестициите в иновации, иновативността на предприятията и цели създаване на условия за реализирането на проекти с европейски средства.


Дата на откриване: 18.11.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 2.12.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари