Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2007 г. за здравните изисквания към детските градини

Промените в Наредба № 3 от 2007 г. за здравните изисквания към детските градини се предлагат във връзка с необходимостта да се прецизират изискванията и съответно документите, които се прилагат при приемането на децата в детските градини, както и при завръщането им в детските градини след отсъствие за повече от 10 дни.

Сегашната редакция на нормативния акт определя изискване общопрактикуващият лекар да издава медицинска бележка за липсата на контакт на детето със заразно болен не по-рано от 3 дни от постъпването на детето в детската градина. Също такава медицинска бележка се изисква от общопрактикуващия лекар и след отсъствие на детето за повече от 10 дни от градината.

Медицинската бележка в горните случаи на практика се издава въз основа на данни, предоставени от родителя, което обезсмисля изискването тя да бъде съставяна от общопрактикуващия лекар. Подобно изискване не носи очаквания резултат и същевременно обуславя тежест както за лекаря, така и за родителя.

Адрес за изпращане на становища и предложения: patients@mh.government.bg


Дата на откриване: 18.11.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 18.12.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 
24 ноември 2021 г. 16:29:40 ч.
ивето2020

Мнение

Предвидената нормативна промяна ще бъде от полза както за общопрактикуващите лекари, което донякъде ще намали количеството им работата, така и за родителите, които няма да се налагат да посещават кабинети и да чакат по опашки.