Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за фуражите

 

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за фуражите ще се гарантира прилагането на пряко приложимото законодателство на Европейския съюз в сектора на фуражите и по-конкретно Регламент (ЕС) 2019/4 и Регламент (ЕС) 2020/354.

 

  Отговорна структура:

   Българската агенция по безопасност на храните, МЗХГ

  Електронен адрес:

   r_penova@bfsa.bg

 


Дата на откриване: 22.11.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 22.12.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
15 декември 2021 г. 13:09:28 ч.
IvanV_

предложение

Уважаеми,

Така предложения ЗИД на закона за фуражите, не трябва да бъде приет. Мотиви:

  1. Видно и от посочената „отговорна структура“, същият не се предлага от МС/МЗХГ, а от БАБХ, която няма такива правомощия по Конституция;
  2. С предлаганата промяна се пренасят нормите от регламенти, които така или иначе е пряко приложим;
  3. Същият въвежда и множество различни промени, които се регулират от Закона за управление на агрохранителната верига;

Предложение: Закона за фуражите е приет през 2006, отразявайки действащото към него момент европейско законодателство. През 2017 беше приет Регламент 2017/625, който обединява и отменя регламентите, отнасящи се до официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите. Това доведе до приемането на Закона за управление на агрохранителната верига. За съжаление с неговото приемане не бяха отменени „действащите“ норми в закона за фуражите и към днешна дата имаме два закона, регулиращи едни и същи отношения – официален контрол в сектора на фуражите, в противоречие със Закона за нормативните актове. Поради това е наложително да бъде отменен Закона за фуражите и да се изготви нов, след един цялостен преглед на съществуващите норми, за да се гарантира приемственост и ефективност.