Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването

Действащата наредба предвижда по всяка специалност да се утвърждават по възможност най-малко две комисии за държавен изпит за специалност, като всяка комисия се състои от не повече от 10 души. Необходимо е обаче всички специализанти да полагат държавен изпит за специалност при равни условия, като се явяват пред една комисия, включваща в състава си представители на всички висши училища, излъчили свои представители. Изключение ще се допуска, когато броят на кандидатите за явяване на държавен изпит за дадена специалност през една изпитна сесия надхвърля 30. Тогава може да се сформира втора изпитна комисия, за да се гарантира безпрепятствено провеждане на държавния изпит.

С изменението и допълнението на Наредба № 1 от 2015г. се цели полагането на държавния изпит за специалност да стане при еднакви условия.

Очакваният резултат от приемането на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015г. е гарантиране на еднакви условия за полагане на държавен изпит на всички специализанти.

Приемането на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015г. няма да доведе до въздействие върху държавния бюджет, нито ще натовари финансово висшите училища, базите за обучение и специализантите.

С проекта на наредба не се транспонират изисквания на европейското законодателство, поради което не се налага изготвяне на справка за съответствие с европейското право.

 

Адрес за изпращане на становища и предложения: naltankova@mh.government.bg


Дата на откриване: 26.11.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 10.12.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари