Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2005 г.

Министерството на правосъдието предлага промени на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2005 г.

С предложения проект отпада таксата за вписване на промени в обстоятелствата за издаване на нова карта за идентификация на регистрираните лица в регистър БУЛСТАТ.

С тях се отменя и необходимостта от събиране на такси и за издаване на оригинал, копие или дубликат на карта за идентификация.

Поради публичността на регистър БУЛСАТ отпада и необходимостта от заплащане на такса за предоставяне на справки по електронен път от информационната система на регистъра.

Промените в подзаконовия нормативен акт се налагат с оглед привеждането му в съответствие с промените в Закона за регистър БУЛСТАТ, отнасящи се до отпадане на  изискване за издаване на идентификационни карти на регистрираните лица, тъй като информацията за тях е публична и безплатно достъпна, чрез интернет страницата на регистъра, както и отпадане на издаването на карта за удостоверяване на кода на субектите на регистър БУЛСТАТ и замяната ѝ с удостоверение за последно вписани обстоятелства.

Приемането на измененията в Тарифата ще доведе до намаляване на  административната и финансовата тежест върху субектите на специален регистър БУЛСТАТ.

 


Дата на откриване: 26.11.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 10.12.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
26 ноември 2021 г. 23:42:48 ч.
Sir Humphrey

Чл 7а!

Премахнете най-сетне тотално архаичния чл. 7а!