Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение идопълнение на НПБТЕПЕВФППБСПМН

В съществуващата нормативна уредба не са определени изисквания, на които да отговарят лицата, включени в комисията по проверките за безопасност и техническа неизправност на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни по реда на чл. 11 от Наредбата за правилна и безопасна експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни - самостоятелни или прилежащи към места за настаняване. В резултат на направени 1 842 броя проверки на плувни басейни за 2 - годишния период от влизане в сила на наредбата са установени проблеми като: липса на система за обучение и поддържане знанията на персонала с акцент върху опасностите и отговорностите при обслужване на елементите за вграждане, филтрация и помпите към плувните басейни; недопускане на повишаване на налягането във филтрите и тръбната система, довело до засмукване на части от тялото и пострадали деца и възрастни, липса на документиране на извършено техническо обслужване.


Дата на откриване: 30.11.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 29.12.2021 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари