Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за условията и реда за участие на държавни служители от Държавна агенция „Национална сигурност“ в операции и мисии извън територията на Република България

С изготвения проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата се предвижда получаването на допълнително възнаграждение за специфични условия на труд от държавните служители от Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) за срока на участие в операция или мисия извън територията на Република България.

Действащата нормативна рамка не позволява, без промяна в Наредбата, служителите на агенцията, участващи в операции и мисии извън територията на страната, да получават допълнително възнаграждение за специфичните условия на труд, при които изпълняват задълженията си.

За изпълнението на проекта на акт не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, които да бъдат одобрени по бюджета на ДАНС за сметка на други бюджети по държавния бюджет.

С проекта на Постановление на Министерския съвет не се предвижда въвеждане на европейско законодателство, поради което не е изготвена и приложена таблица за съответствие.


Дата на откриване: 30.11.2021 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 29.12.2021 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
05 декември 2021 г. 12:55:22 ч.
ивето2020

Коментар и въпрос

В частичната предварителна ОВ е упоменато, че “по-слабото финансово стимулиране води до липса на интерес на служителите в ДАНС“. Предвид факта, че заплатите на държавните служители там са запазени в тайна и няма отчети или доклади, които да докажат цитараното твърдение, на какво се позозава допълнителното финансово стимулиране на тези служители? Естеството на работата им също не може да бъде открито публично, как тогава са оправдани по-високите им заплати.